Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 
Europejska Karta Naukowca
Commitment
Wewnętrzna ocena Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (Maj 2015)
Procedury i zasady HR dotyczące pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Otwarta, przejrzysta i oparta na osiągnięciach kandydata rekrutacja - OTM-R System
Komisja ds. wdrożenia w Instytucie Nenckiego zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych