Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze. zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051641365
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100960619
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141
  4. Kodeks etyki
  5. Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie ustanowienia funkcji Męża Zaufania