Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze. zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051641365
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100960619
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141
  4. Kodeks etyki oraz Prezentacja z 2019 r. dotycząca wybranych zagadnień (szczególnie autorstwa w publikacjach naukowych) z Kodeksu etyki pracownika naukowego oraz link do treści Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego opracowanego przez PAN w 2017r. autorstwa dr Anny Mietelskiej-Porowskiej – Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie” Anna Mietelska-Porowska – 03.06.2019 – etyka i autorstwo
  5. Kodeks etyki 2020 Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (wydanie III)
  6. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-07-18-rzetelnosc-badan-naukowych

Zarządzenia i decyzje Dyrektora Instytutu

Procedura antymobbingowa
Polityka antykorupcyjna 2020 r.